Sponsors

Hieronder een overzicht van onze sponsors.
Sponsoring soms door:
- Schenking van financiele tegemoetkoming; geldbedrag.
- Sponsoring in natura; goederen of (zakelijke) diensten.

Wil jij ons ook sponsoren? We horen/zien graag! 
(Bankrekeningnummer: NL60 INGB 0007 4271 03)

Oranje Fonds

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds ondersteunt kansrijke initiatieven en activiteiten die bevorderen dat mensen zich zelfstandig kunnen (blijven) redden en blijven deelnemen aan de samenleving.

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.