Privacyverklaring en disclaimer

Privacyverklaring:
Uw gegevens zoals uw naam, telefoonnummer en mailadres hebben wij van u ontvangen met als doel u te informeren over Fokkesteeg Samen en de wijk Fokkesteeg.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren en publicatie van uw advertentie op *sociaal marktplaats.
- Het betreft uitsluitend digitale bestanden, er zijn geen hardcopy-lijsten.
- Uw gegevens staan opgeslagen in de cloud.
- De toegang tot uw gegevens zijn beveiligd door een wachtwoord.
- Uw gegevens zullen niet worden verspreid en aan derden verstrekt, tenzij u hiervoor  toestemming geeft.

*Bij gebruik van de Sociale Marktplaats geeft u toestemming om uw telefoonnummer en/of emailadres te publiceren in uw advertentie op de website.
Fokkesteeg Samen behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen een advertentie te weigeren.
Fokkesteeg Samen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van geplaatste advertenties.

- Uw gegevens zullen worden vernietigd zodra u daar om verzoekt.
- Een stappenplan meldplicht / checklist AVG is in ons bezit.