Geen buurthuis meer in Fokkesteeg

boven la Caza er onder de Steeg

Deze week is onder bewoners van Fokkesteeg onrust ontstaan over de koerswijziging van La Caza. Met ingang van 1 april is het zalencentrum niet meer een ontmoetingsplek voor de wijk. Vanaf deze datum is het pand aan de Hoornseschans één van de vestigingen van het Enik Recovery College.

Enik Recovery College is een ontmoetingsplaats en leeromgeving voor herstel van psychische ontwrichting. Enik wordt 100% gerund door peers; allemaal mensen die dit soort ervaringen delen. Daarnaast claimt Enik een rol te vervullen als sociaal trefpunt voor de buurt. 

Begin 2020 heeft La Caza nog een metamorfose ondergaan om als eigentijds buurtcentrum te kunnen fungeren. Nu kiezen Lister en de gemeente voor een andere invulling van het buurtcentrum.

Het toenmalige wijknetwerk heeft in 2019/2020 intensief  gesproken met de gemeente en stichting Lister (de stichting waar la Caza en Enik onder vallen) over een buurtkamer voor de wijk. Deze gesprekken mislukten omdat er geen zelfstandige huurovereenkomst kon komen voor het wijknetwerk anders dan onder de paraplu van Lister. Het wijknetwerk wilde eigen regie en niet afhankelijk zijn van de prioriteitenstelling van Lister. Helaas blijkt nu dat dit standpunt van het toenmalige wijknetwerk terecht was. Het  leidde begin 2020 uiteindelijk tot het opheffen van het wijknetwerk.

Het is in de afgelopen jaren Lister niet gelukt met de Steeg en La Caza een bruisend en levendige ontmoetingsplek voor de wijk te realiseren. Stichting Balans en het huidige  wijknetwerk maakten voor haar activiteiten gebruik van de ruimtes. Het is onduidelijk of hun  activiteiten zoals samen koken en karaoke nog plaats kunnen vinden. In de wijkkrant van het wijknetwerk van deze maand staat niets over de komende veranderingen.

Veel Fokkesteeg-ers ervaren een deja vu en voelen zich weer in de kou staan. Destijds kozen Movactor en de gemeente voor een buurtplein ver weg in Hoog Zandveld in zuid voor de inwoners van Fokkesteeg. Nu is het onduidelijk wat men bij Enik kan verwachten van hun sociale trefpunt met koffie en taart.

“Fokkesteeg Samen” heeft geïnformeerd naar de aard en omvang van de buurtfunctie en wat de consequenties voor de huidige medegebruikers zijn. Lister/Enik heeft hier nog niet op gereageerd.

« Nieuws overzicht