Buurtbericht Schansen Noord

Het vernieuwingsplan is klaar!
Op de buurtavond van 24 september gaven 150 buurtbewoners voor de laatste keer hun mening over het ontwerp voor de buurt. 

Alle opmerkingen zijn nu bekeken en zoveel mogelijk verwerkt in het ontwerp. De gemeente werkt nu verder aan de precieze details en de uitvoering van het vernieuwingsplan.

Buurtbericht en het plan bekijken?
KLIK HIER voor het buurtbericht en het plan! 

Betere Buurten Schansen-Zuid

Betere Buurten Schansen-Zuid.
Het eerste schetsontwerp voor Schansen-Zuid is klaar.

Lichtjestocht met info over het eerste ontwerp.
Op woensdag 11 december (19:00 - 21:00 uur) presenteert Betere Buurten de eerste versie van het schetsontwerp voor de buurt.  

Tijdens een lichtjesroute krijg je uitleg over de voorgestelde veranderingen. Kom je langs om jouw mening te geven? 

Lees verder:
Klik hier om het buurtbericht te lezen! 

Nieuwegein vernieuwt glas- en papiercontainers

Nieuwegein krijgt de komende maanden nieuwe glas- en papiercontainers. Na jaren van trouwe dienst zijn ze aan vervanging toe. De nieuwe glascontainers zijn uitgerust met geluiddemping en maken dus bijna geen geluid. De meeste nieuwe containers worden op de plek van de oude containers gezet. Op een paar plekken zet de gemeente er containers bij. Sommige containers worden op een betere plek gezet. En een enkele container wordt weggehaald zonder dat er een nieuwe voor in de plaats komt. Inwoners die in de buurt wonen van een container die wordt verplaatst of weggehaald, krijgen van te voren van de gemeente bericht.

Tijdens de werkzaamheden bij u in de buurt kunt u geen gebruik maken van de glas- en papiercontainer waar u normaal uw glas en oud papier naartoe brengt. U kunt het glas- en papier even opsparen of naar een andere container brengen. Deze vindt u via de app van RMN gratis te downloaden via uw app store.

Verpakkingsglas is heel goed opnieuw te gebruiken. Glasscherven zijn een belangrijke grondstof om glas van te maken. Het recyclen van glas bespaart natuurlijke grondstoffen en energie. Dus ook CO2-uitstoot. Om het te kunnen recyclen, moet glas gescheiden van het restafval worden ingezameld. Alleen glas dat bij het restafval wordt weggegooid, wordt verbrand en zijn we voorgoed kwijt. Glas scheiden heeft dus zin. De glascontainers hebben drie gaten, voor wit, groen en bruin glas. Zo kunt u het glas op kleur scheiden. Dat is belangrijk, omdat je alleen van witte scherven weer wit glas kunt maken. De glasinzamelauto heeft drie aparte compartimenten zodat ook bij het legen van de containers en tijdens het transport de kleuren van elkaar gescheiden blijven.

Oud papier is nieuw papier
Wie oud papier scheidt, doet aan papierrecycling ervan. Schoon en droog oud papier dat gescheiden is ingezameld, is een waardevolle grondstof voor het maken van nieuw papier en karton. 85% van ons nieuwe papier en karton bestaat uit gerecycled papier. Papier dat bij het restafval wordt gedaan, wordt met het restafval verbrand en zijn we voorgoed kwijt.

 

Betere Buurten Schansen-Noord en Schansen-Zuid

logo Betere Buurten

Betere Buurten: Schansen-Noord en Schansen-Zuid.

Via de Betere Buurtenprojecten  Schansen-Noord en Schansen-Zuid worden deze buurten in Fokkesteeg verbeterd. Er wordt gewerkt aan bijvoorbeeld: het groen, de bestrating, extra parkeerplekken, speelplaatsen, ontmoetingsplekken en kunstwerken. Dit doet de gemeente  samen met bewoners en ondersteund door het wijknetwerk.

De gemeente verzamelt  ideeën en werken die uit in een plan. Daarna gaat de gemeente verder in gesprek over de uitvoering: hoe moet de vernieuwing er precies uitzien?

Kleinere projecten die niet hoeven te wachten op de uitvoeringsfase worden direct aangepakt, voor de grote veranderingen maken ze een gedetailleerd plan. Aan het eind van het project is de buurt opgeknapt en past het bij (de toekomst van) de bewoners.

Samen werken we aan groene, veilige, schone, gezonde en betrokken buurt die past bij jong en oud.

Voor Informatie klik hieronder:
Betere Buurten Schansen-Noord.
Betere Buurten Schansen-Zuid.