Cirkeltje Rond - Buurttuin Fokkesteeg

tuin - struik in de vorm van een boog

De tuin bestaat uit grofweg 4 gedeeltes. Bij het fietspad een vogelbos met een afscheiding van een houtwal, dan een ruimte voor insecten ook weer met een houtwal. Gevolgd door een wilde bloemenweide met informatieborden en een wilgenhut. Ingevuld met enkele hoogstam fruitbomen zoals appel en peer.

Dan komen we uit bij een gedeelte met moestuin, leiperen, bloemen en kleinfruit.
Ook het permacultur of voedselbos start hier. Kortom een grote variatie van kleine aaneengeschakelde diverse stukken samen vormend de buurttuin.

De tuin wordt onderhouden door vrijwilligers die meestal op dinsdag en woensdag van 9.30 tot 14.00 uur aanwezig zijn. Werken, gezellig praten, koffiedrinken en soms wat lekkers erbij maken dat je op deze dagen kunt genieten.  
Hulp is altijd welkom, loop gewoon eens langs en help mee.

Soms proberen we in de moestuin onbekende groente soorten uit en het kleinfruit gebruiken we om er jam van te maken. Dit wordt in de zomermaanden verkocht en met de inkomsten kunnen we dan weer zaad of planten kopen, maar ook gereedschap.

Zomers proberen we activiteiten voor de wijk te organiseren.

Hoewel er het hele jaar werk is, starten we ieder jaar met tuinseizoen tijden NL Doet en sluiten af met Burendag allemaal dagen gesteund door het Oranje Fonds en de vele tv reclames.

Contact: Frans van Erven
E-mail: cirkeltjerond@gmail.com
Mobiel: 06-47882648