Fokkesteeg Samen voor Ontmoeting

VOOR BEWONERS DOOR BEWONERS.
Fokkesteeg, wonen in een wijk waar je jezelf thuis voelt, waar mensen naar elkaar omkijken,  je kennen, waar je gezien wordt.

We gaan erop uit om meer verbinding en vriendschappen in de buurt te laten ontstaan. 
Zichtbaar maken wat vaak onzichtbaar is:
- dat er meer bewoners elkaar na een tijdje bij naam kennen.
- mensen elkaar beter leren kennen en samen optrekken.
- nieuwe vriendschappen in de buurt. 

Het doel van Fokkesteeg Samen is eenzaamheid tegen te gaan en/of te verminderen, met als sleutelwoord “samen en ontmoeting”. Buurt- en gemeenschapskracht zichtbaar maken.

Fokkesteeg Samen bestaat uit betrokken wijkbewoners die zich vrijwillig inzetten voor het welzijn van bewoners in onze wijk.
Ben jij een betrokken wijkbewoner die zich bij ons wil aansluiten?
Heb jij een Fokkesteeg-initiatief dat aansluit bij de doelstelling van Fokkesteeg Samen en wil je meedoen?
Sluit je bij ons aan en maak jezelf en jouw Fokkesteeg-initiatief zichtbaar op onze website.

Geen bestuur maar Samen. Hoe dan?
Fokkesteeg Samen houdt zich niet aan de klassieke hiërarchische structuur met een bestuur.
Er zijn wijkinitiatieven/werkgroepen met uitvoerende vrijwilligers.
- Niemand heeft de leiding en er is een hoge mate van zelforganisatie.
  Soms zijn deze initiatieven sterk actiegericht en soms zijn ze een lang leven beschoren.
- Niemand bepaalt over de initiatieven van een ander.
- Niemand heeft de leiding over het al dan niet accepteren van nieuwe inbreng.
We doen het SAMEN!